OVF – Ondernemers Vereniging Franeker, dé belangenbehartiger voor Franeker ondernemers in- en nabij de binnenstad

FOV-Franeker-PC-luchtfoto

Belangenbehartiger

OVF – Ondernemers Vereniging Franeker behartigt de belangen van ondernemers in- en nabij de Franeker Binnenstad. Dit doen we door samen te werken met derden zoals bijvoorbeeld de gemeente en het binnenstadsmanagement.

Lees meer . . .

Wist u dat . . .

De OVF op 29 maart 2018 is opgericht als rechtsopvolger van de Vereniging Handel en Nijverheid (H&N) en dat de OVF ijvert voor een goed klimaat om te ondernemen: een aantrekkelijke stad waar het goed toeven is?

FOV-Franeker-1steden zwemtocht

Belangrijke thema’s

De OVF houdt zich bezig met het parkeerbeleid, een schone en nette stad, duidelijke bebording en verlichting. Wij vinden het als OVF belangrijk dat er veel te beleven is in Franeker. Dit maken wij kenbaar via de evenementenpaginaWij raadplegen onze leden via het ledenportaal.